Risinājums #1

Taisnīga tiesa saprātīgos termiņos

Tiesiskums un laba pārvaldība

Problēma

Latvijas nespēja saprātīgā termiņā sodīt amatpersonas par pārkāpumu izdarīšanu ir viens no galvenajiem faktoriem, kas kavē tiesiskas valsts attīstību. Ekonomisko lietu tiesas izveide ir palīdzējusi novirzīt papildus resursus “balto apkaklīšu” noziegumu apkarošanai, taču sistemātiskas problēmas aizvien eksistē izmeklētāju kapacitātē, starpinstitucionālajā sadarbībā, datu pārvaldībā, publiskā sektora darbinieku iespējās un vēlmē celt trauksmi par iespējamu korupciju, krāpšanu un interešu konfliktiem.

Arī iedzīvotāju ieskatā korupcijas apkarošana Latvijā pagaidām nav efektīva. Pēc 2021. gada Globālā korupcijas barometra datiem, 30% iedzīvotāju uzskata, ka lielākā daļa valsts pārvaldes un pašvaldības darbinieku ir iesaistīti koruptīvās darbībās, savukārt 38% iedzīvotāju uzskata, ka korumpēti ir arī lielākā daļa Saeimas deputātu. Tāpat cilvēki par korupcijas gadījumiem neziņo – Latvijā to dara tikai 3%, salīdzinoši ar 21% vidēji ES.

01

Iestāžu kapacitāte un sadarbība. Jāturpina KNAB un citu korupcijas apkarošanā iesaistīto iestāžu kapacitātes stiprināšana, paredzot gan papildus resursus, gan institucionālo atbalstu, gan pilnveidojot starpinstitūciju sadarbību. Noziedzības novēršanas padomes prioritātei ir jābūt pretkorupcijas politikas un apkarošanas rezultātu sistemātiskai izvērtēšanai un pielāgotai aktivitāšu pārprioritizēšanai.

02

Efektīvas iztiesāšanas un kriminālvajāšanas stiprināšana. Valdībai jāīsteno daudz aktīvāki pasākumi, lai veicinātu apelācijas un kasācijas tiesnešu zināšanu un kapacitātes stiprināšanu. Praktiski jāievieš jauni pasākumi, kas balstās uz 2021.g. sākumā izveidotās speciālās prokuratūras darba novērtējumu. Tāpat jāizveido iespējas trauksmes cēlējiem sniegt ziņas par pārkāpumiem arī anonīmi, kā arī jāstiprina iespējas trauksmes cēlējus motivēt ar finansiālu atbalstu.

03

Atvērto datu centra izveide. Lai veicinātu preventīvu pārkāpumu novēršanu un stiprinātu pētniecisko žurnālistu un sabiedrības iespējas caurskatīt valsts iestāžu un amatpersonu darbu, Latvijai jāveido atvērtais datu centrs. Tā uzdevums būs nodrošināt datu pieejamību, veicināt datu spējas publiskajā sektorā un datu atkalizmantošanu.

Risinājuma autors: Liene Gātere