Kas ir “PRO platforma”?

“PRO Platforma” ir dažādu jomu neatkarīgu profesionāļu kopa, kas pulcē pieredzējušus, bezpartejiskus ekspertus modernas Latvijas politikas veidošanā. Mēs ticam pārdomātu ideju spēkam un to pārvēršanai politiskā rīcībā, un katra dalībnieka pienesums tiek novērtēts.

Platforma tika veidota, apvienojoties cilvēkiem ar zināšanām, pieredzi un ambīcijām veicināt aktīvāku profesionāļu iesaisti Latvijas politiskā piedāvājuma veidošanā. Platformas darbības pamatprincips ir rast līdzsvaru starp intelektuālo neatkarību un aktīvu iesaisti politiskajos procesos.

Lai veicinātu ideju un piedāvāto risinājumu virzīšanu Latvijas politiskajā dienaskārtībā, platforma šobrīd ved sarunas par kopīgu sadarbību ar politisko partiju “PROGRESĪVIE”, jo šīs partijas vērtības un politiskais kurss vistuvāk atbilst platformas dalībnieku redzējumam.

Platformas dalībnieki darbojas brīvprātīgi un par to nesaņem atlīdzību, un drīzumā uz platformas bāzes tiks veidota arī atsevišķa biedrība.

Ja vēlies kļūt par platformas dalībnieku, aizpildi šo formu.

Kādi ir “PRO platformas” uzdevumi?

01
Piedāvāt risinājumus.
Platforma vēlas piedāvāt pārdomātus un zināšanās, pierādījumos un pasaules labākajās praksēs balstītus risinājumus Latvijas ilgtermiņa attīstībai. Mēs liekam uzsvaru uz reāliem ilgtermiņa risinājumiem, kas skar problēmu cēloņus, nevis pagaidu ielāpiem.

02
Veicināt profesionāļu iesaisti Latvijas politikā.
Mūsu valstī ir daudz spējīgu un zinošu cilvēku, kas vēlas dalīties ar savām idejām, bet izvairās to darīt mūsdienu politiskās kultūras dēļ. Tāpēc platforma nemeklē kārtējās “sejas” politiskām kampaņām, bet gan nesavtīgus, vizionārus domātājus, kas sevī redz misiju padarīt Latviju par turīgāku un atvērtāku valsti Eiropas Savienībā un NATO.

03
Būt gataviem idejas realizēt.
Mūs vieno un motivē pārliecība, ka pieredzējušu profesionāļu rokām varam veidot Latviju par drošu, solidāru, iekļaujošu sabiedrību ar ilgtspējīgu, inovatīvu un taisnīgu politisko un sociālekonomisko attīstības modeli, kas veicina drošību, novērš korupciju, mazina nevienlīdzību, nepieļauj nabadzību, stiprina konkurētspēju un saudzē mūsu planētu.

Kā darbojas “PRO platforma”?

01
Regulāras tikšanās.
Platformas dalībnieki regulāri tiekas un kopīgi identificē izaicinājumus, kuriem nepieciešami jauni un inovatīvi risinājumi. Platformas dalībnieki sagatavo savus priekšlikumus rīcībpolitikas iecerēm, kas minētās problēmas varētu novērst.

02
Diskusijas darba grupās.
Platformas dalībnieki kopīgi diskutē par piedāvātajiem risinājumiem darba grupās un identificē labākos. Nepieciešamības gadījumā platforma konsultējas arī ar iesaistītajām pusēm un interešu pārstāvjiem, kā arī uz diskusijām pieaicina neatkarīgus ekspertus.

03
Risinājumu sagatavošana.
Labākos risinājumus platforma pārvērš reālās rīcībpolitikas iniciatīvās jeb PRO risinājumos, un sagatavo tiem detalizētu ieceres aprakstu, kā arī publicē tos platformas mājaslapā.

04
Iesaiste politiskajos procesos.
Platformā izveidotie risinājumi tiek aktīvi virzīti Latvijas politiskajā dienaskārtībā. Tāpat platformas ekspertiem ir iespēja kandidēt vēlēšanās kā bezpartejiskiem kandidātiem.

Kādi ir “PRO platformas” iesaistes nosacījumi?

01
Progresīvas vērtības.
Platformā sadarbība un diskusijas ir balstītas kopīgās vērtībās un redzējumā par progresīvu Latvijas valsts un sabiedrības attīstību. Platformā eksistē plaša viedokļu daudzveidība, taču tā ir balstīta līdzīgā redzējumā par Latvijas izaicinājumiem un politisko kursu, tostarp balstoties uz sociālekonomiski progresīvām un ekoloģiski ilgtspējīgām idejām.

02
Pieredze un zināšanas.
Platformā darbojas dažādu nozaru un jomu profesionāļi ar daudzpusīgu un ilggadēju pieredzi, tostarp starptautiskā līmenī. No topošajiem biedriem sagaidām zināšanas, ekspertīzi un pieredzi vismaz vienā Latvijai nozīmīgā jomā, vēlams ar padziļinātu izpratni arī starptautiskā kontekstā.

03
Izpratne par rīcībpolitiku.
Platforma nav tikai diskusiju klubs. Tās uzdevums ir diskusiju rezultātā nonākt pie ambiciozām idejām un konkrētiem rīcībpolitikas risinājumiem. No biedriem sagaidām izpratni par to, kā veidot inovatīvus rīcībpolitikas piedāvājumus un tos sekmīgi realizēt.

Kā es varu iesaistīties?

Platformā var iesaistīties, aizpildot šo pieteikuma formu. Lēmumu par jaunu dalībnieku uzņemšanu vienbalsīgi pieņem esošie platformas dalībnieki.