01.04.2022

Izveidota PRO Platforma, kas pulcē neatkarīgus profesionāļus ar jaunu vīziju Latvijai

PRO Platforma ir jauna profesionāļu kopa, kas pulcē pieredzējušus dažādu jomu ekspertus ar modernu vīziju Latvijai. Platformas galvenie mērķi ir veicināt profesionāļu aktīvāku iesaisti Latvijas politikā, kopīgi strādāt pie dažādām

PRO Platforma ir jauna profesionāļu kopa, kas pulcē pieredzējušus dažādu jomu ekspertus ar modernu vīziju Latvijai. Platformas galvenie mērķi ir veicināt profesionāļu aktīvāku iesaisti Latvijas politikā, kopīgi strādāt pie dažādām rīcībpolitikas idejām, kā arī būt gataviem idejas realizēt.

 

Kopš šī gada janvāra aktīvi darbojas PRO Platforma, kas jau pulcē desmit pieredzējušus ekspertus modernas Latvijas politikas veidošanā. PRO Platforma tika izveidota, apvienojoties cilvēkiem ar zināšanām, pieredzi un ambīciju veidot Latviju par drošu, solidāru, iekļaujošu sabiedrību ar ilgtspējīgu, inovatīvu un taisnīgu politisko un sociālekonomisko attīstības modeli. 

Platformas galvenais uzdevums ir piedāvāt zināšanās, pierādījumos, kā arī pasaules labākajās praksēs balstītus risinājumus Latvijas ilgtermiņa attīstībai. Šobrīd platformā notiek aktīvs darbs pie rīcībpolitikas risinājumiem ekonomikas, drošības, veselības aprūpes, pretkorupcijas, konkurences veicināšanas, un satiksmes jomās.

Tāpat PRO Platforma vēlas veicināt profesionāļu iesaisti Latvijas politikā. Platformas dalībnieki uzskata, ka mūsu valstī ir daudz spējīgu un zinošu cilvēku, kas vēlas dalīties ar savām idejām, bet izvairās to darīt mūsdienu politiskās kultūras dēļ. Tāpēc platforma nemeklē kārtējās “sejas” politiskām kampaņām, bet gan nesavtīgus, vizionārus domātājus, kas sevī redz misiju padarīt Latviju par turīgāku un iekļaujošāku valsti Eiropas Savienībā un NATO.

Vienlaikus, platformas dalībniekiem nozīmīga ir pieredzējušu profesionāļu iesaiste arī politiskā piedāvājuma veidošanā, lai piedāvātie risinājumi nonāk gan publiskajā apspriešanā, gan politiskajā dienas kārtībā. Tā kā platformas dalībnieku vērtības un redzējums visvairāk atbilst partijai “Progresīvie”, sarunu gaitā esam nonākuši pie kopīgas sadarbības, tostarp kontekstā ar 1.oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām

Platformas dalībnieki darbojas brīvprātīgi un par to nesaņem atlīdzību. Drīzumā uz platformas bāzes tiks veidota arī atsevišķa biedrība, kura būs atvērta arī jaunu dalībnieku iesaistei.

Lai pieteiktos dalībai platformā, lūdzam aizpildīt šo pieteikuma formu.