Dalībnieki

Kaspars Briškens

Kaspars Briškens

Šajā izaicinājumu laikmetā Latvijai nepieciešami pieredzējuši līderi ar vīziju un spēju transformēt Latviju par ziemeļnieciski iekļaujošu, solidāru un drošu sabiedrību ar ilgtspējīgu, inovatīvu un taisnīgu sociālekonomisko attīstības modeli, kas stiprina konkurētspēju, mazina nevienlīdzību, saudzē mūsu planētu un nevienu nepamet nelaimē.

Pieredze

Stratēģiskās attīstības vadītājs (2016-2022) un padomes loceklis (2014-2016) Rail Baltica starptautiskā kopuzņēmuma “RB Rail”

Padomes loceklis (2012-2020) AS “Air Baltic Corporation” 

Neatkarīgais padomes loceklis (2021-šobrīd)AS “Pasažieru vilciens” 

Latvijas Loģistikas asociācijas izpilddirektors (2013-2014)

LR Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks (2012-2013) un ministra padomnieks (2011-2012; 2013-2015)

Diplomātiskais dienests LR Ārlietu ministrijā, tostarp LR vēstniecībā Zviedrijas Karalistē (2005-2011)

Vieslektors (2019-šobrīd) Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) 

Ekonomikas attīstības pētnieks (2008-šobrīd)

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Viens no Rail Baltica projekta līderiem vairāk nekā 10 gadu garumā, tostarp vadot gandrīz visas nozīmīgākās projekta stratēģiskās izpētes, kā arī iniciatīvas virzītājs starptautiskās lidostas “Rīga” iekļaušanai Rail Baltica trasējumā, nodrošinot Latvijai vismaz 500 miljonu eiro papildu investīcijas.
· Rail Baltica starptautiskā ‘seja’, pārstāvot projektu runātāja, moderatora un delegācijas vadītāja statusā vairāk nekā 50 starptautiskos dzelzceļa un loģistikas nozares pasākumos.
· Daļa no Air Baltic augstākās vadības komandas, kas nodrošināja uzņēmuma transformāciju no faktiskas maksātnespējas līdz nepārtrauktai pozitīvai rentabilitātei (2013-2019), dubultojot apgrozījumu, pasažieru un darbinieku skaitu, kā arī ieviešot Eiropā modernāko lidmašīnu floti un sasniedzot pasaulē augstāko punktualitāti (2014-2018).
· NATO Ziemeļu distribūcijas tīkla transporta un loģistikas sadarbības politiskais koordinators no LR Satiksmes ministrijas puses, nodrošinot šī kritiski svarīgā Afganistānas apgādes koridora darbību caur Latviju ciešā sadarbībā ar ASV un NATO stratēģiskajiem partneriem, kā arī globālajiem multimodālās loģistikas operatoriem, dzelzceļa un autopārvadājumu uzņēmumiem un Latvijas ražotājiem.

Izglītība

 • Stokholmas universitāte | Zinātniskais maģistra grāds (MSc) ekonomikā (2008-2011)
 • Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) | Bakalaura grāds (BSc) ekonomikā un uzņēmumu vadībā (2002-2005)

Kompetences (kādā nozarē)

 • Ekonomikas attīstība (t.sk. misijorientēta industriālā politika, nodokļu politika, nodarbinātība, nevienlīdzība)
 • Multimodālā mobilitāte un loģistika (t.sk. stratēģiskās infrastruktūras attīstība, dzelzceļa pārvadājumi, aviācija, e-komercija, ostu un industriālo zonu attīstība, viedā mobilitāte, universālā pieejamība)\
 • Korporatīvā pārvaldība un stratēģisko uzņēmumu vadība
 • Starptautiskās attiecības un biznesa attīstība
 • Inovācija, ilgtspēja, digitālā un zaļā transformācija
 • Pārmaiņu vadība un starptautisku komandu veidošana

Andris Sprūds

Andris Sprūds

Pieredze

Starptautiskās politikas domnīcas vadītājs un pētnieks
Universitātes mācībspēks un dekāns
Starptautisko akadēmisko asociāciju biedrs
Eiropas Savienības profesionālās izglītības projektu koordinators
Vispārizglītojošās izglītības iestādes pedagogs

 

Kompetences (kādā nozarē)

 • Ārpolitika
 • Transatlantiskās attiecības
 • Enerģijas drošība un politika Baltijas jūras reģionā

Izglītība

 • Doktora grāds politikas zinātnē (Jagieloņu universitāte. Polija)
 • Maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē (Centrāleiropas universitāte, Ungārija)
 • Politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās (Latvijas Universitāte)

Izglītība: studijas un pētniecība

 • Džona Hopkinsa universitāte, Transatlantisko attiecību centrs (Vašingtona, ASV)
 • Japānas Enerģētikas ekonomikas institūts
 • Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV)
 • Uppsalas Universitāte, Austrumeiropas Studiju Departaments (Zviedrija)
 • Norvēģijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo (Norvēģija)
 • Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs 

Skaidrīte Ābrama

Skaidrīte Ābrama

Platforma – man tā ir iespēja būt pilsoniski aktīvai, dalīties ar zināšanām, pieredzi, redzējumu uz valsts attīstību. Zināmā mērā – arī “pieskatīt” tos, kurus esam ievēlējuši, lai politiskos procesos un lēmumos mazinātos diletantisms, populisms, sponsoru intereses.

Pieredze

Neatkarīga konkurences eksperte

Konkurences padomes priekšsēdētāja (2012-2020)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Biroja locekle (2018-2020), iekļauta pasaules 100 konkurences ekspertu topā “Women in Antitrust 2016”.

Pirms darba Konkurences padomē (līdz 2004.gadam) – nozīmīga biznesa vadības pieredze starptautiskos uzņēmumos

 

Kompetences (kādā nozarē)

 • Konkurences politika un tiesības, konkurences ekonomika
 • Valsts pārvaldes vadība, 
 • Ekonomiskās izpētes projektu vadība
 • Uzņēmējdarbības vadība

 

Liene Gātere

Liene Gātere

 

Vēlos, lai nākotnes politiķi Latvijā efektīvi mazinātu korupciju un celtu amtpersonu godprātības standartus.

Pieredze

Latvijas un starptautisko organizāciju konsultante – politikas un juridiskā analītiķe, pētniece

Pretkorupcijas un labas pārvaldības kursu lektore Rīgas Juridiskajā augstskolā

Pretkorupcijas organizācijas “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Sieviešu un bērnu tiesību organizācijas “Centrs MARTA” interešu aizstāvības koordinatore un projektu vadītāja

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

 • Panāktas likumu maiņas sabiedrības interesēs, tostarp grozījumi Krimināllikumā, un jaunu iniciatīvu ieviešana
 • Konsultētas valsts iestādes, pilnveidojot korupcijas risku pārvaldību un stiprinot atklātības un ētikas principus valsts pārvaldē
 • Vadīta analītisku atvērto datu rīku izveide, kas veicina atklātību par Saeimas deputātu darbu un publiskajiem iepirkumiem
 • Darbs vairākās starptautisku pētījumu komandās, tostarp Globālā datu barometra izstrādē
 • Ieguldījums attīstības sadarbībā, nododot pieredzi Centrālāzijas, Austrumeiropas un Balkānu valstīm

 Kompetences (kādā nozarē)

 • Korupcijas un ekonomisko noziegumu novēršana
 • Publiskā sektora datu atvēršana un innovāciju izstrāde
 • Cilvēktirdzniecības novēršana
 • Bērnu tiesības un dzimumu līdztiesība
 • Pilsoniskās sabiedrības attīstība un nevalstisko organizāciju pārvaldība

Silvestrs Savickis

Silvestrs Savickis

Tikai sadarbojoties uzņēmējdarbības un publiskā sektora profesionāļiem un akadēmiskajiem spēkiem ir iespējams radīt labāku dzīves vidi, kurā dzīvot un augt mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm.

Pieredze

Uzņēmējs, komunikācijas vadības konsultantu uzņēmuma “LEAD. Korporatīvā komunikācija” vadītājs

LTRK Pakalpojumu padomes vadītāja vietnieks

Valdes priekšsēdētājs biedrībā “Mārupes uzņēmēji” 

Padomes loceklis Latvijas Komunikācijas Asociācijā

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

 • 20 gadu pieredze uzņēmējdarbībā
 • 8 gadu pieredze diplomātiskajā dienestā Latvijas Ārlietu ministrijā, t.sk. Pirmais sekretārs Vēstniecībā Londonā.
 • 7 gadu pieredze pasniedzēja darbā Rīgas Stradiņa universitātē Komunikācijas un Politikas novirzienos.

Kompetences (kādā nozarē)

 • Komunikācijas un mārketings
 • Praktiskā uzņēmējdarbība
 • NVO sektors

Edgars Klētnieks

Edgars Klētnieks

Atgriezos Latvijā, jo mani iedvesmo mūsu jaunie zinātnieki un IKT uzņēmumi. Ar labajām pārvaldības praksēm un valsts atbalstu Latvija var kļūt par Eiropas inovāciju centru.

Pieredze

IKT produktu attīstības vadītājs Rīgas Digitālajā aģentūrā (Head of Product)

Pētnieks jaunu zāļu atklāšanā Kembridžas Universitātes Ķīmijas un bioinformātikas departamentā

Datu analītiķis un projektu vadītājs vairākos jaunuzņēmumos, t.sk. AS “Printful Latvia”

Medijpratības skolotājs, Latvijas Debašu asociācijas “Quo tu domā?” valdes loceklis

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

 • Publikācija par jaunu zāļu atklāšanu smadzeņu vēža terapijā
 • Rīgas digitālās stratēģijas un publisko iepirkumu standartu izstrāde
 • “Debašu Līderu Skolas” dibināšana (100+ Latvijas skolas)

Kompetences (kādā nozarē)

 • Zinātniskā pētniecība, datu analītika
 • Medijpratība, informācijas telpa
 • IKT attīstība

Rasmuss Filips Geks

Rasmuss Filips Geks

Dalība platformā man ir iespēja palīdzēt Latvijas politikā iesaistīt daudz vairāk jaunus un pieredzējušus profesionāļus. Es ticu ambīcijām, un vislabāk tās var īstenot ar skaidri definētiem rīcībpolitikas risinājumiem!

Pieredze

Rīgas mēra padomnieks digitalizācijas jautājumos

Vairāku gadu vadības pieredze tehnoloģiju jaunuzņēmumos

Argumentācijas un kritiskās domāšanas pasniedzējs organizācijā “Quo tu domā?” un mācību uzņēmumā “Triviums”

Politikas pētnieks domnīcā “Providus”

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

 • Rīgas domes digitālās pārvaldības reorganizācija
 • Vairāk kā 100 profesionālu argumentācijās un kritiskās domāšanas apmācību vadība
 • Starptautiska tehnoloģiju jaunzuņēmuma Rīgas biroja izveide

Kompetences (kādā nozarē)

 • Digitālā transformācija, inovācijas un tehnoloģijas
 • Argumentācijas un kritiskā domāšanas izglītība
 • Politikas pētniecība un rīcībpolitiku izstrāde

Ņikita Trojanskis

Ņikita Trojanskis

Esmu pārliecināts, ka mums labāk patiks Latvija, kurā politiku vairāk ietekmēs eksperti un mazāk – ne-eksperti.

Pieredze

Vakcinācijas procesa koordinators NVD

Sabiedrības veselības analītiķis SPKC

Viena no Covid krīzes atpazīstamākajām sejām, zinātnes komunikators

Topošais doktorantūras students Oksfordas universitātē

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

 • Epidemioloģiskās politikas ietekmēšana Deltas vilnī, novēršot slimnīcu kolapsu un tūkstošiem nāvju
 • Vakcinācijas efektīva organizēšana kopā ar NVD komandu, izraujot Latviju no “nevakcinēto” valstu saraksta
 • Prestižas stipendijas laureāts, ko iegūst top-1% no Oksfordas studentiem

Kompetences (kādā nozarē)

 • Rīcībpolitikas izstrāde ar ekspertīzi veselības nozarē
 • Matemātiskā modelēšana
 • Krīžu risināšana un menedžments
 • Pētniecība